Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Confrences


3rd CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS
"DETERMINANTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT:
PRESENT STATUS"
3-4 NOVEMBER 2016

 

INVITATION

 

On behalf of:


UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WROCŁAW Faculty of Economics, Management, and Tourism in Jelenia Góra, Department of Quality and Environmental Management, TNJiŚ Quality and Environment Society and OIKOS Academic Scientific Club

we have the pleasure in inviting you to join us for 3rd Conference of Young Scientists “Determinants of environmental management: present status” that will be held at 3-4 November 2016.

 

The aim of the conference is to:
1) integrate undergraduates, PhD students, and young research fellows who are interested in environmental management,
2) provide opportunities for discussion (while paper presentation is limited to laying down the key arguments and/or conclusions)
3) provide opportunities to exchange ideas with practitioners working in the filed


The topics discussed at the conference will pertain to various aspects of environmental management including:
1) natural environment
2) law
3) economics
4) technology
5) philosophy
6) the principles of responsible management

 

We cordially invite you to join us!

 

The Chairman of the Organising Committee

dr Bartosz Bartniczak [PhD]

The Chairman of the Scientific Committee

prof. Tadeusz Borys

Chairman of OIKOS Academic Scientific Club

mgr DagmarDyrda [MSc]

 

For further information, please find attached them below and in the subpages (both, in English and in Polish).

 

Information in English: http://journalqe.com/conferences--eng.html

Information in Polish: http://journalqe.com/konferencje--pl.html

 

 


 

 

III KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
"WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM" 3-4 LISTOPADA 2016

 

ZAPROSZENIE

 

W imieniu Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Towarzystwa Naukowego Jakość i Środowisko, Koła Naukowego Oikos zapraszamy do udziału w III Konferencji Młodych Naukowców pod tytułem: „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”. Odbędzie się ona w dniach 3–4 listopada 2016 roku.

 

Naszym celem jest organizacja konferencji, która będzie:
1) integrować studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki zainteresowanych problematyką zarządzania środowiskiem,
2) okazją do dyskusji (wygłoszenie referatu sprowadzać się będzie do prezentacji kluczowych tez i/lub wniosków),
3) umożliwiać wymianę poglądów z praktykami.
Tematy poruszane podczas najbliższej konferencji dotyczyły będą różnych aspektów zarządzania środowiskiem:
1) przyrodniczych,
2) prawnych,
3) ekonomicznych,
4) technicznych,
5) filozoficznych,
6) związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Bartosz Bartniczak

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

Prezes Koła Naukowego Oikos

Dagmara Dyrda

 

Więcej informacji, wraz z niezbędnymi plikami do pobrania, mogę Państwo uzyskać poniżej, oraz w podstronach:

 

Informacje w języku polskim: http://journalqe.com/konferencje--pl.html

Informacje w języku angielskim: http://journalqe.com/conferences--eng.html

 

[pobierz] 1.4 MB Leaflet 2016
[pobierz] 0.1 MB Invitation 2016
[pobierz] 0.4 MB Appliation form 2016
[pobierz] 0.1 MB Editorial requirements 2016
[pobierz] 1.3 MB Ulotka 2016
[pobierz] 0.2 MB Zaproszenie 2016
[pobierz] 0.3 MB Karta zgłoszenia 2016
[pobierz] 0.1 MB Wymagania edytorskie 2016